Voorwoord

Voor u ligt Vitaal Vooruit. Een verslag met de effecten en inzichten van de professionele expeditie die het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland is geweest. Wat mij betreft een geslaagde expeditie. Dan denk ik onder meer aan de vele waardevolle ontmoetingen en uitwisselingen die hebben plaatsgevonden. In het overleg met de opdrachtgevers werd het bij herhaling gezegd: interbestuurlijk samenwerken is mensenwerk. En daarin draait het om ontmoeten, de wil om elkaar te begrijpen en de bereidheid om vanuit een breder perspectief naar je eigen opgave te kijken.

Ook ben ik trots op de vele professionals die in de vijftien IBP VP-gebieden de uitdaging hebben opgepakt. Interbestuurlijk optrekken is zoeken, vertragen, ontdekken om uiteindelijk meters te maken. En dat is gelukt. Niet overal evenveel uiteraard, maar voldoende overtuigend om dit pad verder te bewandelen. In dit magazine hopen we de energie uit te stralen die ik vele keren zelf heb ervaren tijdens die ontmoetingen. Van de start in Papendal tot en met de laatste online werkplaatsen. Er is ontegenzeggelijk heel veel geleerd. Op vele vlakken.

“Interbestuurlijk samenwerken is mensenwerk”

Het ondersteuningsprogramma IBP Vitaal Platteland houdt op te bestaan. Maar de geest is uit de fles. We kunnen, willen en gaan in gezamenlijkheid het hoofd bieden aan de vele opgaven die spelen in het landelijk gebied. We delen op deze manier de legacy van de afgelopen jaren. In de hoop daarmee te stimuleren en te inspireren. Dank voor de samenwerking en de vele mooie ontmoetingen! Vitaal Vooruit!

Namens het gehele programmateam,

Olga van Kalles

Deel via