Colofon

Vitaal Vooruit, 01 Jaargang 1

Publicatiedatum

24 maart 2021

Hoofdredactie

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Productie

Tamara Franken, Marc van der Geest, Foka Kempenaar en Harry Louwenaar

Art direction

Hans Booms - Zhijn

Vormgeving en realisatie

Optima Forma bv, Voorburg

Fotografie en beeld

Allwrite – voorwoord en pagina NP Nieuw Land, Janneke van der Velde, Gert-Jan Stoeten en Bert Hidding (Collectief Groningen West), Frank Verhoeven, Jan Willem Erisman – pagina Westerkwartier, Nelie Houtekamer – pagina Zuidwestelijke Delta, Marjolein den Hartog – pagina NP Nieuw Land, Tamara Franken – Foto’s bijeenkomsten pagina 6, 8 en 9, Herman van Steenwijk – pagina Heuvelland Zuid-Limburg, Bas van der Riet, Arthur Schaafsma, Johan Stuart, Jan Tuip, Niels Hogeweg – pagina Laag Holland, Creators Hive – pagina Zuidoostelijke Zandgronden, Marianne van Delzen – pagina Twente en algemeen beeld pagina 4, 12 en 14, Mark Hoevenaars – algemeen beeld pagina 11, Carlo Hommeles – algemeen beeld pagina 15.

Video’s IBP VP: Martijn van Hese – Cover, Ambassadeurs pagina 4, gebiedsvideo’s: Foodvalley/Veluwe pagina 5, Aldeboarn de Deelen en Laag Holland pagina 7, Drents Plateau, Twente en Van Gogh NP Brabants Bodem pagina 11 met dronebeelden van Laag Holland van Paul Oostveen (luchtbeeld.nl) en van Van Gogh NP van Brabants Landschap. Video’s Heuvelland pagina 7 Waterschap Limburg, i.s.m. Provincie Limburg en LLTB door bjornfrins: Film & Fotografie.

E-mail

Website

© Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

De inhoud van dit e-zine is met zorgvuldigheid samengesteld. Bij het verzamelen van beeld hebben we ons uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te achterhalen. Deze zijn in het colofon vermeld. Mocht het zo zijn dat we per abuis uw auteursrecht geschonden hebben, laat dit dan weten via bovenstaand e-mailadres. Afbeeldingen die het auteursrecht schenden worden dan direct uit het e-zine verwijderd, zonder dat we verplicht zijn tot enige schadevergoeding.

Deel via